Rapporter

 

Her kan du lese deg opp på rapporter om biogass og noen av de pågående prosjektene som skjer i Vestland fylke (pluss litt til).

Andre kilder

Hordaland fylkeskommune har utarbeidet et faktagrunnlag om biogass i Hordaland.

Innovasjon Norge har publisert en praktisk veileder for mulighetsstudier som angår biogassanlegg. 

Regjeringen vedtok i 2014 en Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften) omfatter bl.a. biorest og kan gi restriksjoner på hvordan bioresten kan brukes avhengig av kvalitet. Mattilsynet har publisert en veileder til denne forskriften.

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) fastslår bl.a. hvilke animalske biprodukter som kan brukes til biogassproduksjon. Link til Mattilsynets veileder.

Noe som mangler?

 

Savner du noe informasjon eller vet om noen rapporter som burde vært inkludert i denne listen?

Ta kontakt, så legger vi det inn på nettsiden vår!

Samarbeidspartnere
Kontaktinformasjon

Spørsmål om biogass?

​Telfon: ​+47 90 70 71 99

Epost: tord.araldsen@ihm.no​​​